Batch Compress

Kéo và thả hình ảnh đây!
HOẶC

 Nén hàng loạt hình ảnh

Nén hàng loạt ảnh một cách dễ dàng!
  • Kích thước hình ảnh vẫn được giữ nguyên.
  • Chất lượng hình ảnh vẫn tương tự.
  • Kích thước tệp đã giảm!

 Chuyển đổi sang JPEG

Chuyển đổi gần như ngay lập tức bất kỳ hình ảnh nào thành JPEG.

Tất cả hình ảnh đều được xử lý trên thiết bị của bạn, vì vậy nó nhanh chóng và riêng tư.

Đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi cho các chính sách của chúng tôi trên các tập tin cookie, quảng cáo, và nhiều hơn nữa.